27. FESTEF - CATALOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Festival of Tv Ethnological Films - FESTEF 2018. View PDF:

files/27_FESTEF_KATALOG.pdf

 

 

27th FESTIVAL OF TV ETHNOLOGICAL FILMS - FESTEF 2018.

ПЕТАК07/09/2018 FRIDAY

 

14.00 – укупно трајање /Total Duration67.19

ИЗВАНА, ИЗНУТРА – 90 година Одсјека за етнологију и културну антропологију OUTSIDE, INSIDE- 90 YearsoftheDepartmentofEthnologyandCulturalAnthropology, Иво Кузманић, Алексеј ПавловскиIvo Kuzmanic, Aleksej Pavlovsky, ХРТ, ХРВАТСКА CROATIA, 29.49 / 2017

ЦРВЕНА МАРАМИЦА REDHANDKERCHIEFKIRMIZIMENDEL, Лејла Топрак, LeylaToprak,ТУРСКА TURKEY, 16.20/ 2017

ЂУРЂЕВДАН У СЕЛУ КОГА НЕМА ВИШЕ  ST. GEORGE'S DAY IN THE VANISHED VILLAGE, Александра Јовановић, Жарко Јоксимовић  Aleksandra Jovanovic, Zarko Joksimovic, РТК2 ПриштинаRTK2 Prishtina, 21.10 / 2018

ПЕЉЕШКИ ПОНОСPONOS ON PELJESAC,Давор БорићDavor Boric, ХРТ, ХРВАТСКА CROATIA, 26 / 2017

 

17.00– укупно трајање/Total Duration90.00

ТРСТ – ФУДБАЛЕРСКА ПРИЧА TRIESTE – A FOOTBALLER STORY,Новица Савић NovicaSavic, РТС Студио Пожаревац, СРБИЈАSERBIA28.17

ЧУНАРСТВО BOATBUILDING, Драгица Ковачевић Раденовић, Саша Терзић Dragica Kovacevic Radenovic, Sasa Terzic, РТЦГ, ЦРНА ГОРА MONTENEGRO, 23,13/2017

ИЗЛАЗEXIT, Катарина ВолKatharina Woll, ИЗРАЕЛISRAEL 24 / 2017

ПОСЉЕДЊЕ РАБАЏИЈЕ THE LAST BULLOCKIES, Новак КнежићNovak Knezic, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАBOSNIA & HERZEGOVINA, 18 / 2017

 

20.00Отварање/ Oppening;

укупно трајање/Total Duration93.07

ЕТНОГРАФСКИ СТУДИЈА АЛГОРИТАМА ETHNOGRAPHIC STUDY OF ALGORITHMS, Далибор Кнап Dalibor Knapp, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА CZECH REPUBLIC, 6 / 2017

РЕТКА МЕЂУ СВОЈИМА – Гусларка у српској традицији ONE OF A KIND– Female gusle player in Serbian tradition,Јелена Радовић ЈовановићJelenaRadovicJovanovic, РТС Образовно-научни програм,СРБИЈАSERBIA, 20.44 / 2017

ЗНОЈ SWEAT, Кристин Сноуберд Kristin Snowbird,КАНАДАCANADA, 4.44 / 2016

КИЛО МУВЉИХ КРИЛАONE KILO OF FLY'S WINGSYEK KILOO BALE MAGAS, Реза Собхани, Reza Sobani IRAN IRAN, 28.46 / 2016

ВАМПИРИЗКИСИЉЕВАKISELJEVO VAMPIRE, НовицаСавићNovica Savic, РТССтудиоПожаревац, СРБИЈАSERBIA2.55 / 2018

У СНУ И НА ЈАВИ, ЦЕЛО СЕЛО УМЕТНИЧКО ДЕЛО, THE DREAM AND THE REALITY, ONE VILLAGE, ONE PIECE OF ART, Светлана МиљанићSvetlana Miljanic, РТВ, СРБИЈАSERBIA, 29.58 / 2017

............................................................................................................................................................................................................

 

СУБОТА 08/09/2018SATURDAY

 

11.00 – укупно трајање/Total Duration97.00

ДЕЈАНDEJAN,  Слађан СтојановићSladjan Stojanovic, РТС, дописништво Врање, СРБИЈАSERBIA, 20 / 2017

ЛЕТЕЋИ ФРАТАР,THE FLYING FRIAR, Давор БорићDavor Boric, ХРТ, ХРВАТСКА CROATIA, 50 / 2017

КАДЂАВОЛИИГРАЈУЗАДЈЕВУWHEN THE DEVILS DANCE FOR THE VIRGINCUANDO LOS DIABLOS BAILAN PARA LA VIRGEN, ХулиоМора, ЕнрикеСармјенто,Julio MoraEnrique Sarmiento ПЕРУPERU, 20 / 2016

САКРЕШТАН (ЦРКВЕЊАК)SACRIST, Лука Клапан Luka Klapan, ХРВАТСКА, 17 / 2018

 

14.00 – укупно трајање/Total Duration99.05

МЕЛКИОР – Краљ од Вал ди Фјеме до Витлејема MELCHIORE - a King from the Val di Fiemme to Bethlehem MELCHIORE - un Re dalla val di Fiemme a Betlemme, Алберто Белтрами, Alberto Beltrami, ИТАЛИЈА ITALY, 15.30/2017

СЕДЕЊЕ SIT, ЈокоОкумура, Yoko Okumura, САДUSA, 12 / 2017

ЈУГОИСТОЧНИПОКРЕТSOUTH EAST MOTIONЛаураСалома, Laura Salomaa, ФИНСКАFINLAND,6 / 2017

БАДЊАК У ПОТКАЉАЈИ CHRISTMAS IN POTKALJAJA, Жарко Јоксимовић Zarko Joksimovic,РТК2 ПриштинаRTK2 Prishtina,32.35 / 2017

МЕЛАMELA,Рагувар Непал & Шива Шаран КоиралаRaghuwar Nepal & Shiva Sharan Koirala, НЕПАЛNEPAL, 7 / 2016

ПЕЉЕШКИ ПОНОСPONOS ON PELJESAC,Давор БорићDavor Boric, ХРТ, ХРВАТСКА CROATIA, 26 / 2017

 

17.00– укупно трајање/Total Duration93.17

ДАН ЗИДА THE DAY OF THE WALLILGIORNODELMURO, ДанијелеГреко& МауроМаугериDaniele Greco & Mauro MaugeriИТАЛИЈАITALY, 14 / 2017

ДРАГОМИРАЦ DRAGOMIRAC, Предраг Тодоровић, Слађан Богдановић Predrag Todorovic, Sladjan Bogdanovic, ТВ ЦЕНТАР, Свилајнац, СРБИЈАSERBIA, 18 / 2018

ГАЛИПОЉСКИ СРБИ – ЈЕРУ МИ ПРОСИ ДУЛГЕР НИКОЛАGALIPOLI SERBS – DULGER NICOLA PROPOSING TO JERA, Светлана МиљанићSvetlana Miljanic, РТВ, СРБИЈАSERBIA, 26.47 / 2018

ПЕСМА БЕКТАША THE SONG OF BEKTASHI,Гоце Цветановски Goce Cvetanovski, МАКЕДОНИЈА MACEDONIA, 22.35 / 2017

КАД ИМА ШЉИВА ИМА СВЕГАTHEALMIGHTYPLUM, Гордана ПајићGordanaPajic, Ваљево,СРБИЈАSERBIA,11.55 / 2017

 

20.00укупно трајање/Total Duration97.47

САНЗИАНАSANZIANA, Звездана Станојевић ZvezdanaStanojevic, СРБИЈАSERBIA10.46 / 2018

ХИША (КУЋА) THEHOUSE, Иво Кузманић, Алексеј ПавловскиIvoKuzmanic, AleksejPavlovsky, ХРТ, ХРВАТСКА CROATIA,  29.57 / 2018

ЦИПОВКА – хлеб који се смеје на месец CIPOVKA – The Bread Smiling at the Moon, Јелена ВукмановићJelena Vukmanovic, РТВ, СРБИЈА, 20.37 / 2017

РАШЧАРАНИ БИОСКОПDISENCHANTED CINEMA, Ева Пивач, Матјаж Пинтер Eva Pivac, Matjaz Pinter, СЛОВЕНИЈА SLOVENIA, 20 / 2017

КОВАЧКА ВАТРА, BLACKSMITHSFIRE, Добривоје & Добрила Пантелић Dobrivoje& DobrilaPantelic, СРБИЈА SERBIA, 6.27 / 2018

ОДСУТНА РАНА ABSENT WOUND, Марјам Тафакори, Maryam Tafakory,ИРАН IRAN, 10 / 2017

............................................................................................................................................................................................................

 

НЕДЕЉА09/09/2018 SUNDAY

 

09.30 – 13.00ИЗЛЕТ/ Excursion...

 

14.00 –15.00 ОКРУГЛИ СТО/ROUND TABLE

 

17.00– укупно трајање/Total Duration98.39

МОЈ СТРИЦ АРХИМЕД  MY UNCLE ARCHIMEDES, Елисавета Ђина ГеоргиадуElissavet Gina GeorgiadouGRČKA GREECE, 27.45/2018

КАФАНА-МУЗЕЈ,  THE TAVERN – MUSEUM,Борислав Хложан, Милан БелегишанинBorislav Hlozan, Milan Belegisanin,РТВ, СРБИЈАSERBIA, 26.15/2017

ОД ПОЉА ПОЉУ, FROM THE FARM FIELD, Добривоје & Добрила Пантелић Dobrivoje & Dobrila Pantelic, СРБИЈАSERBIA, 13.18 / 2018

ШАРЕ ПРОШЛОСТИ  PATTERNS OF THE PAST, Зоран ПејичићZoran Pejicic, РТРС, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАBOSNIA& HERZEGOVINA, 31.26/2016

 

20.00Додела награда, приказ победничког филма

Awarding ceremony, Winner Film Screening

26. FESTEF JURY VERDICT

26th FESTEF

FESTIVAL OF TV ETHNOLOGICAL FILMS

20-22/07/2017

JURY VERDICT

 

NATIONAL COMPETITION

1.   Grand Prix „Golden Shepherd“ for Best National Film: „THE FEAST IN GORNJE LJUBINJE“, by Zarko  Joksimovic;

2.   „Silver Shepherd“ for Best Ethnological Record: OUR PEOPLE, by Svetlana Miljanic, RTV;

3.   „Silver Shepherd“ for Best Direction: THE REJECTS“, by Aleksandar Reljic, RTV;

4.   „Silver Shepherd“ for Best Script:  “IT’S EASIER TO LIE IF YOU ASK FOR ME“, by Jelena Bozovic, RTS – Uzice;

5.    „Silver Shepherd“ for Best Camera: to Zelimir Tot, for “VOJVODINA IN LENS OF RADIVOJE SIMONOVIĆ”, by   Borislav Hlozan, RTV;

6.   „Silver Shepherd“ for Best Editing: to  Predrag Todorovic, for “VINTAGE STAMPED EMBROIDERY”, TV Center, Svilajnac;

7.   „Silver Shepherd“ for Best Amateur Film:  “TALKS ALONG THE ROAD – family of Bora Nikolic in Komiric”, by Dobrivoje & Dobrila Pantelic, Tri D, Donje Brezovice;

 

INTERNATIONAL COMPETITION

8.   „Golden Shepherd“ and the Charter “Cedric Dallier” for Best Foreign Film:  “UZU”, by Gaspard Kuentz, JAPAN; for mastery in the use of cinema language in rendering young participants' deep commitment toa fierce religious ritual;

9.   „Silver Shepherd“ for Foreign Film: “TARIKAT”, by  Jasmijn Schrofer, NETHERLANDS; for an elegantly composed visual poem introducing the viewerstothe subtle levels of transcendence experienced by a female participant in a Sufi ritual.

The Jury also assigns:

1.   Special Recognition: to Zvezdana Stanojevic,  the author of “NUNTA;

2.   Special Recognition to the ethnologists Gordana Pajic, Dragan Cicvaric and Bogdan Sekaric;

3.   Special Recognition: to Jennifer Degerand Paul Gurrumuruwuy authors of THERINGTONE,from AUSTRALIA, for their inventiveness and fine humour while investigating the cultural and social consequences of using modern communication technologies within an Aboriginal community;

4.   Special Recognition: to Gudmund and Haakon Sand, for „LEGACY“, from DENMARK/NORWAY, for their perceptive, balancedand slightlyself-ironic treatment of the controversial and violent aspects of their own culture;

5.   Special Recognition: to Florian Vallée from BELGIUM, for his film THE FIGHTERS OF THE HOLY HAIR, for a nuanced playing with the elements of absurdity in the festive culture of his hometown.

Kucevo, 22/07/2017                                                                 

Jury Memebers:

Dr Slobodan Naumovic,

Tanja Sukovic,

Slobodan Simojlovic

Additional information