КОНКУРС

Конкурс за излагање у Галерији савремене уметности  у 2018. години

Центар за културу "Вељко Дугошевић" Кучево објављује конкурс за излагање у Галерији савремене уметности у 2018. години, који је отворен до 15.јануара 2018.године  за самосталне и ауторске изложбе.

За конкурс је неопходно доставити:

1. Oпис пројекта - концепцију изложбе са техничким описом;

2. Визуелну документацију (до 10 илустрација пројекта са којим се конкурише);

3. Професионалну биографију (CV) са контакт е-маил адресом и бројем телефона;

Пријаве треба доставити искључиво електронским путем на адресу:kultkucevomail.com.

 

Конкурс је отворен до 15. јануара 2018. године.

Пијаве разматра Уметнички савет Галерије савремене уметности именован на период од 2017-2020. године, у саставу: Др Јелена Анђелковић Грашар, историчарка уметности, Љиљана Јовић, дипл.историчарка уметности, Бојан Вељковић, мастер примењени уметник, Владимир Петровић, сликар и Драган Деспот Ђорђевић, књижевник.

Учесници конкурса ће бити информисани о резултатима најкасније до 25.јануара 2018. године.

За сва питања у вези конкурса и више информација контакт телефон 012 852466; 0606787070.

Галерија савремене уметности која ради у саставу Центра за културу "Вељко Дугошевић" Кучево, основана је 2017. године и један је од излагачких простора у Србији који се бави афирмацијом, презентацијом, продукцијом савремене визуелне уметности. Галерија савремене уметности, учествујући у јавном представљању савремених уметничких израза  настоји да допринесе децентрализацији културе, равномерном регионалном развоју и да буде препозната као место које на професионалан начин омогућава представљање уметничких и кустоских пројеката, као и продукцијски центар који доприноси развоју савремене уметности и иновативних уметничких пракси, са посебним задатком оснаживања локалне ликовне сцене.                                                                                             

Центар за Културу “Вељко Дугошевић” Кучево

Директорка,

Јасмина Благојевић