Конкурс за амблем фолклора

КОНКУРС ЗА АМБЛЕМ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" КУЧЕВО    
 
Центар за културу "Вељко Дугошевић" Кучево позива све креативне особе да предложе амблем за Фолклорни ансамбл. Центар за културу ће прихватити као добродошле, између осталих, и радове средњошколаца и студената графичког или ликовног смера.
Одреднице и услови:
1. Фолклорни ансамбл Центра за културу "Вељко Дугошевић" Кучево бави се очувањем традиције кроз игру, песму и свирку.
2. Амблем, као графички симбол Фолклорног ансамбла треба да одражава суштину  фолклора уважавајући традицију  Звижда и Хомоља. Амблем  мора да садржи и текстуалне елементе – пун назив.
3. Амблем треба да буде погодан за штампу у боји и за црно-белу штампу, да буде применљив у заглављу меморандума, на фасциклама, пригодној коверти,  значки, итд.
4. Конкурсне радове очекујемо у ЈПГ и ПНГ формату на адресу култкуцево@гмаил.цом, предмет мејла: „Амблем Фолклорног ансамбла”. Уз предложени рад треба да буду наведени основни подаци о аутору: име и презиме, година рођења, адреса, е-маил адреса, као и кратка биографија.
КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА: 10. април 2018.
Резултати конкурса ће бити саопштени до 15.априла 2018. и објављени путем средстава информисања.
Најбољи рад биће усвојен за званичан амблем Фолклорног ансамбла Центра за културу "Вељко Дугошевић" Кучево.