ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

23. фебруар - 9. март – ВЕЉКО ВАЉАРЕВИЋ
 
15 - 30. март - ЖЕЉКО ИВАНОВИЋ
 
3 -17. април – ГОРАН МИХАЈЛОВИЋ
 
19. април - 10. мај - ДУЊА ИГЊАТОВИЋ
 
21. јун - 5. јул – СЛАВИЦА ИЛИЋ         
 
10 - 24. јул – БРАНКО ВАСИЉЕВИЋ
 
8 - 21. август – 17. „БРАНИЧЕВСКА ПАЛЕТА“
 
23. август - 6. септембар – ЗАГА СРБОВИЋ
 
10. септембар – ГРУПА АУТОРА ИЗ ХОНК КОНГА
 
4 - 18. октобар – ЈЕФИМИЈА КОЦИЋ               
 
19 - 30. октобар – БИЉАНА ЦАРИЋ
 
1 - 15. новембар – ТАМАРА ЗЕЧЕВИЋ