ЈАВНА НАБАВКА 7/19

Јавна набавка мале вредности 7/19 - Услуге - Угоститељске услуге - Свечани ручак за госте 52. Смотре народног стватралаштва "Хомољски мотиви" 2019.

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2307893&idp=2307885&vz=2  

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2307902&idp=2307885&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2317962&idp=2307885&vz=2