ЈАВНА НАБАВКА 4/19

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/19 - Услуга извођења концерта певача Џенана Лончаревића, за потребе 52. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2019: