ЈАВНА НАБАВКА 5/19

  • Штампа

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број 5/19, Услуга извођења концерта музичке групе "Тестамент Бенд", за потребе 52. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2019.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2324701&idp=2324695&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2324709&idp=2324695&vz=2 

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2324695