ЈАВНА НАБАВКА 3/19

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/19 - Услуга извођења концерта музичког састава "ФИТУЛ ОРКЕСТРА" за потребе 52. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2019

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2328016&idp=2328011&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2328020&idp=2328011&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2333734&idp=2328011&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2351168&idp=2328011&vz=2