ЈАВНА НАБАВКА 10/19

Јавна набавка мале вредности 10/19 - Услуге - Услуге штампања за манифестацију 28. ФЕСТЕФ:

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2366335&idp=2366307&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2366340&idp=2366307&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2377314&idp=2366307&vz=2

Обавештење о закључном уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2388185&idp=2366307&vz=2