ЈАВНА НАБАВКА 13/19

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 13/19 - Услуге - Услуге извођења концерта музичког састава "Љуба и Марина Станковић", за потребе 14. Фестивала "Ттруба Мирослава Матушића"

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2389623&idp=2389615&vz=2  

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2389630&idp=2389615&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2393720&idp=2389615&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2417622&idp=2389615&vz=2