ЈАВНА НАБАВКА 15/19

Јавна набавка огрева за грејну сезону 2019/2020, обликована у две партије:

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2449080&idp=2449058&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2449088&idp=2449058&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2464124&idp=2449058&vz=2

Обавештење о закљученом уговору, партија 1: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2488985&idp=2449058&vz=2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2489015&idp=2449058&vz=2