ЈАВНА НАБАВКА 16/19

 

Јавна набавка мале вредности број 16/19 - Услуге штампања збирке прича "Чувари златног руна" III, за потребе Центра за културу

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2502484&idp=2502479&vz=2  

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2502486&idp=2502479&vz=2

Одлука о додели уговора:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2514548&idp=2502479&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2533160&idp=2502479&vz=2