ЈАВНА НАБАВКА 17/19

Јавна набавка мале вредности број 17/19 - Услуга штампања каталога за изложбу "Великани српског позоришта", За потребе Центра за културу

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2502623&idp=2502606&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2502625&idp=2502606&vz=2

Одлука о обустави поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=2515467&idp=2502606&vz=2

Обавештење о обустави поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=2526861&idp=2502606&vz=2