ЈАВНА НАБАВКА 19/19

Јавна набака у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 19/19 - Услуге - Услуга извођења концерта певачице Јелене Лалалтовић - Јеллене, за потребе програма прославе православне Нове године

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2596488&idp=2596474&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2596495&idp=2596474&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2600031&idp=2596474&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2611087&idp=2596474&vz=2