ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/17

Јавна набавка мале вредности - услуге штампања пропагандног и другог материјала за 50. јубиларну Смотру народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017", обликована у две партије

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1435394&idp=1435373&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1435440&idp=1435373&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1451104&idp=1435373&vz=2