ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/17

Угоститељске услуге - Свечана вечера за госте, а поводом одржавања 50. јубиларне смотре народног стваралштва "Хомољски мотиви"

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1440577&idp=1440573&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1440581&idp=1440573&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1451129&idp=1440573&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1470024&idp=1440573&vz=2