ЈАВНА НАБАВКА 2/17

Услуге извођења концерта Ансамбла народних игара и песама Србије "Коло" из Београда за потребе 50. јубиларне Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017"
 
Обавестење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1454245&idp=1454239&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1454252&idp=1454239&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1463064&idp=1454239&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1482309&idp=1454239&vz=2