ЈАВНА НАБАВКА 6/17

Услуге извођења концерта Јелене Томашевић - Босиљчић за потребе одржавања 50. јубиларне смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017"

 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без предходног објављивања: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1456407&idp=1456406&vz=2