ЈАВНА НАБАВКА 7/17

Услуге извођења концерта музичке групе Ван Гог за потребе одржавања 50. јубиларне смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017"

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1456413&idp=1456412&vz=2