ЈАВНА НАБАВКА 16/17

Угоститељске услуге за учеснике програма за време одржавања 50. јубиларне смотре народног стваралаштва „Хомољски мотиви 2017“

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1468751&idp=1468742&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1481095&idp=1468742&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1488874&idp=1468742&vz=2