ЈАВНА НАБАВКА 14/17

Услуге извођења концерта  Народног ансамбла РТС-а,  а поводом одржавања 50. јубиларне смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017"
 
 
Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1474215&idp=1474213&vz=2
 
 
 
Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1504903&idp=1474213&vz=2