ЈАВНА НАБАВКА 12/17

Услуге извођења концерта Ане Бекуте, за потребе одржавања 50. јубиларне Смотре народног стваралштва "Хомољски мотиви 2017"

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1468132&idp=1468114&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1468152&idp=1468114&vz=2

Одлукас о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1474774&idp=1468114&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1492890&idp=1468114&vz=2