ЈАВАНА НАБАВКА 17/17

Услуга одабира изворних певачких и играчких група, вокалних солиста и инструменталиста, као и избор програма за Концерт народних уметника који се одржава у оквиру 50. јубиларне смотре народног стваралаштва „Хомољски мотиви 2017“

Оавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1494614&idp=1494613&vz=2

 

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1497936&idp=1494613&vz=2