ЈАВНА НАБАВКА 19/17

Угоститељске услуге  - Свечана вечера за госте и учеснике  26. Фестивала телевизијског етнолошког филма ФЕСТЕФ 2017

 

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1546499&idp=1546489&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1556132&idp=1546489&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1559439&idp=1546489&vz=2