ЈАВНА НАБАВКА 20/17

Свечана вечера за госте Фестивала "Труба Мирослава Милета Матушића"

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1581456&idp=1581448&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1589406&idp=1581448&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1590504&idp=1581448&vz=2