ЈАВНА НАБАВКА 21/17

Извођење радова на реконструкцији котларнице и замена котлова за грејање у Центру за културу "Вељко Дугошевић" Кучево - Прва фаза

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1658184&idp=1658119&vz=2Извођење радова на реконструкцији котларнице и замена котлова за грејање у Центру за културу "Вељко Дугошевић" Кучево - Прва фаза

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1658162&idp=1658119&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1670182&idp=1658119&vz=2

Обавештенје о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1677037&idp=1658119&vz=2