ЈАВНА НАБАВКА 22/17

Угоститељске услуге  - Свечани ручак за госте промоције збирке и изложбе

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1695948&idp=1695934&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1704885&idp=1695934&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1705981&idp=1695934&vz=2