ЈАВНА НАБАВКА 3/18

Услуга штампања за редовне потребе  3/18

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1839197&idp=1839171&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1839205&idp=1839171&vz=2

Одлука о додели Уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1857769&idp=1839171&vz=2

Обавештење о закљученом Уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1878077&idp=1839171&vz=2