ЈАВНА НАБАВКА 1/18

Извођење позоришне представе "Уверење"

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива: 
 
Конкурсна документација: