ЈАВНА НАБАВКА 4/18

Јавна набавка мале вредности - Услуге штампања за потребе 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2018.

Позив за подношење понуда:   

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1860874&idp=1860850&vz=2

Конкурсна документација:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1860984&idp=1860850&vz=2

Одлука о додели Уговора:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1878099&idp=1860850&vz=2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1894793&idp=1860850&vz=2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1894814&idp=1860850&vz=2