ЈАВНА НАБАВКА 6/18

Јавна набавка 6/18 - Услуга продукције програма "Хомољске традиционалне игре" за потребе 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2018.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1876234&idp=1876226&vz=2