ЈАВНА НАБАВКА 5/18

Угоститељске услуге - Свечани ручак за госте Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2018"

Позив за подношење понуда:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1880880&idp=1880861&vz=2

Конкурсна документација:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1880890&idp=1880861&vz=2

Одлука о додели уговора:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1889516&idp=1880861&vz=2

 
Обавештење о закљученом уговору: