ЈАВНА НАБАВКА 7/18

Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда за продукцију концерта "Дечје народно стваралаштво" за потребе програма 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2018"
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда:
 
Конкурсна документација: 
 
Одлука о додели Уговора:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1889571&idp=1884666&vz=2
 
Обавештење о закљученом уговору:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1907027&idp=1884666&vz=2