ЈАВНА НАБАВКА 8/18

Услуга извођења концерта музичке групе "Сања Илић и Балканика" за потребе 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2018.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1898771&idp=1898766&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1898775&idp=1898766&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1905286&idp=1898766&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1923343&idp=1898766&vz=2