ЈАВНА НАБАВКА 10/18

Услуга организовања концерта "Вече народне музике", за потребе 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2018.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1899870&idp=1899857&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1899879&idp=1899857&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1903629&idp=1899857&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1921046&idp=1899857&vz=2