ЈАВНА НАБАВКА 9/18

Услуга извођења позоришне представе "Не оклевај! Импровизуј!", аутора Срђана Карановића, за потребе 51. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2018.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1891414&idp=1891404&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1891428&idp=1891404&vz=2

Одлука о додели Уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1901285&idp=1891404&vz=2