ЈАВНА НАБАВКА 11/18

Извођење концерта музичке групе "KiNG FOO":

Обавештенје о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=1909808&idp=1909699&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1909815&idp=1909699&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1911825&idp=1909699&vz=2

Обавештење о закључено уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1933496&idp=1909699&vz=2