ЈАВНА НАБАВКА 15/18

Услуге штампања за манифестације 27. ФЕСТЕФ и 13. Фестивал „Труба Мирослава Матушића“

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1972044&idp=1972030&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1972058&idp=1972030&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1981778&idp=1972030&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1996990&idp=1972030&vz=2