ЈАВНА НАБАВКА 16/18

  • Штампа

Набавка огрева за грејну сезону 2018/2019,обликована у две партије

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2004530&idp=2004524&vz=2

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2004535&idp=2004524&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2018560&idp=2004524&vz=2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2034661&idp=2004524&vz=2

Обавештење о закљученом уговору - партија 2: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2034686&idp=2004524&vz=2