ЈАВНА НАБАВКА 8/19

  • Штампа

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 8/19 - Услуге - Услуга извођења позоришне представе "Прах", аутора Шпира Ђерђа, за потребе 52. Смотре народног стваралаштва "Хомољски мотиви" 2019.

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2335149&idp=2335143&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2335160&idp=2335143&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2339660&idp=2335143&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2351202&idp=2335143&vz=2