ЈАВНА НАБАВКА 11/19

Јавна набавка 11/19 - Услуга - Услуга штампања за манифестацију 14. Фестивал "Труба Мирослава Матушића"

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2374136&idp=2374129&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2374143&idp=2374129&vz=2

Одговор на питање: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2375210&idp=2374143  

Измена конкурсне документације:: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=2375239&idp=2374143 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=2375383&idp=2374129&vz=2