ЈАВНА НАБАВКА 12/19

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 12/19 - Услуга - Услуга извођења позоришне представе "Источни анђео", аутора Љиљане Лашић, за потребе 14. Фестивала "Труба Мирослава Матушића"

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2389449&idp=2389441&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2389460&idp=2389441&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2393737&idp=2389441&vz=2