ЈАВНА НАБАВКА 1/20

 

Јавна набавка мале вредности број 1/20 - услуге - Угоститељске услуге за редовне потребе и манифестацију 15. Фестивала "Труба Мирослава Матушића":
 

Позив за подношење понуда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2684625&idp=2684610&vz=2 

 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2684634&idp=2684610&vz=2

 

Odluka o obustavi postupka: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=2702986&idp=2684610&vz=2