ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

План јавних набавки Центра за културу "Вељко Дугошевић" Кучево за 2020. годину: http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=152557

 

 

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину (30.01.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (26.03.2019): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=143187&pidp=140626

Измена плана јавних набаваки  за 2019 (30.04.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=144086&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (08.05.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=144170&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (10.05.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=144227&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (15.05.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=144372&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (12.06.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=145005&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (24.06.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=145253&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (24.06.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=145268&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (14.08.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=146556&pidp=140626 

Измена плана јавних набавки за 2019 (03.10.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=147814&pidp=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (03.12.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=140626

Измена плана јавних набавки за 2019 (24.12.2019.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=150102&pidp=140626

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=150102&pidp=140626

 
  

План јавних набавки за 2018.

План јавних набавки за 2018.  годину (26.01.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=120606

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 1-2018 (13.03.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=132306&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 1/2018 (11.04.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=132922&pidp=120606
 
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 2/2018 (12.04.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=132986&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 4/2018 (19.04.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=133101&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 5/2018 (24.04.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=133213&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 6/2018 (26.04.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=133288&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 7/2018 (09.05.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=133601&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 8/2018 (14.05.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=133665&pidp=120606
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 9/2018 (28.06.2018): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=134693&pidp=120606
 
 
Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину 10/2018 (05.07.2018): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=134913&pidp=120606
 
Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину 11/2018. (30.07.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=135573&pidp=120606
 
 
Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину 12/2018. (10.10.2018.):http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=137168&pidp=120606
 
Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину 13/2018. (03.11.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=138431&pidp=120606
 
Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину 14/2018. (31.12.2018.): http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/IzmenePlanaJavneNabavke.aspx?idd=139134&pidp=120606
 
 
 

ПРАВИЛНИК ЈАВНИХ НАБАВКИ

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15),Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар Наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15)и члана 35. став 2. Статута Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево, Управни одбор Наручиоца на седници одржаној дана 26.01.2018. године, доноси следећи

 

ПРАВИЛНИК

О ближем уређењу поступка јавне набавке унутар

Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево

Опширније: ПРАВИЛНИК ЈАВНИХ НАБАВКИ