НАГРАЂЕНИ НА 23. ФЕСТЕФ-у

Гран при "Златни пастир" за најбољи филм приказан на 23. Фестивалу телевизијског етнолошког филма у Кучеву, освојио је Радован Лазаревић, за филм "Необична посета", у производњи РТС - Дописништво Ваљево.

О Д Л У К А

ОЦЕЊИВАЧКЕ КОМИСИЈЕ

23. ФЕСТИВАЛА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА – ФЕСТЕФ 2014,

КУЧЕВО 4- 6. НОВЕМБРА2014. ГОДИНЕ

 

Оцењивачка комисија 23. Фестивала телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ, у саставу Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке – председник, и чланови Ђорђе Кадијевић, редитељ и др Слободан Наумовић, етнолог прегледала је све пристигле филмове. На Фестивал је пријављено 46филмoваи сви су приказани у званичној конкуренцији. Оцењивачка комисија се састајала 4, 5и6. новембра2014. године. На основу Правилника Фестивала телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ,   Oцењивачка комисија је донела следећу

О Д Л У К У:

Гран при „Златни пастир“додељује се филму НЕОБИЧНА ПОСЕТАаутораРАДОВАНА ЛАЗАРЕВИЋАу производњи РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, ДОПИСНИШТВО ВАЉЕВО;

„Сребрни пастир“ за етнолошки записдодељује серавноправно филмовима:

-       „УДРУЖЕЊЕ МИРАЏИЈА“,аутора СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋА, у производњи  ТВ ЦЕНТРА СВИЛАЈНАЦ, и

-       „ПУШТАЊЕ ВОДЕ“, аутора НОВИЦЕ САВИЋА, у производњи РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, СТУДИО ПОЖАРЕВАЦ.

„Сребрни пастир“ за најбољу режијудодељује се БРАНКУ СТАНКОВИЋУ за режију филма „СТРУНЕ ДУШЕ“, у продукцији РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ;

„Сребрни пастир“ за најбољи сценарио додељује се ауторуРУЖИЦИ ЛУКИЋ за филм „ВРЗИНО КОЛО НА БОГОВОМ ГУМНУ“, у производњи РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ;

„Сребрни пастир“ за најбољу камерудодељује се ДАРКУ БУРСАЋУ  за сниматељки рад у филмовимаСТРУНЕ ДУШЕи „ОПАНАК“у производњи РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ;

„Сребрни пастир“ за најбољи аматерски филм додељује се за филмове ПРОКЛЕТСТВО и „РАЗГОВОРИ ПОКРАЈ ПУТА -  РАЈКО И ЛИЛА“, аутораДОБРИВОЈА И ДОБРИЛЕ ПАНТЕЛИЋ  у производњи „ТРИ Д“;

„Сребрни пастир“ и повеља Cedric Dallier за најбољи страни филмдодељује се филму ЛИЈЕРИЧАРИ И ЗДРАВИЧАРИредитеља ДАВОРА БОРИЋА исценаристкињеЉИЉАНЕ ШИШМАНОВИЋу производњиХРВАТСКЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ.

Награда за најбољи аматерски филм стране продукције није додељена јер ове године у тој категорији није било пријављених филмова.

Поступајући по Правилнику, за најбољу камеру у конкуренцији филмова стране продуције, Специјално признање додељује се ЗОРАНУ ЈОВИЧИЋУ, за сниматељси рад у филму „МАШАЛАЊЕ“, у производњи Радио телевизије Републике Српске.

Специјално признање за допринос очувању културе Румуна у Србијидодељује се МАНУЕЛУ СРБИНУ за филм „ПОНОС И ДИКА“, у производњи Радиотелевизије Војводине.

Специјалнапризнањаза укупну продукцију, приказану на овогодишњем Фестивалу додељују се:

-       ХРВАТСКОЈ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ,

-       РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ и

-       РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ ВОЈВОДИНЕ.

 

Додатне информације