ЖИРИ 27. ФЕСТЕФ-а

Директор 27. Фестивала телевизијског етнолошког филма ФЕСТЕФ 2018, на основу Правилника Фестивала телевизијског етнолошког филма, дана 15.08.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О именовању чланова Жирија 27. ФЕСТЕФ-а

Члан 1.

За чланове Жирија 27. Фестивала телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ 2018, који се у Кучеву одржава у дане од 7. до 9. септембра 2018. године, именују се:

  • Елизабета Конеска, етнолог, кустос у Националном музеју Македоније,
  • Драгомир Зупанц, редитељ и
  • Др Слободан Наумовић, етнолог.

Члан 2.

Чланови Жиријасу дужни да прегледају све филмове и присуствују програмима Фестивала.

 

Члан 3.

Одлуку о наградама чланови Жирија 27. ФЕСТЕФ-а  доносе независно, по сопстевој савести и стручном знању.

Одлука се сачињава у писменом облику и то најмање у 5 примерака, а саопштава се на Округлом столу ФЕСТЕФ-а.

 

Члан 4.

За своје ангажовање члановима Оцењивачке комисије Фестивала припада одговарајућа новчана надокнада.

Члановима оцењивачке комисије обезбеђени су путни трошкови, а за време трајања Фестивала и смештај и исхрана у Кучеву.

 

За Организатора ФЕСТЕФ-а

Директор

Јасмина Благојевић

Додатне информације