ПРАВИЛНИК 2019

ФЕСТИВАЛ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА ФЕСТЕФ
ПРАВИЛНИК
 
I Опште одредбе
 
Члан 1.
Назив фестивала: Фестивал телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ (у даљем тексту Фестивал).
Фестивал има свој логои уредно ажурирани сајт на српском и на енглеском jeзику.
Циљеви фестивала су: очување културне традиције и идентитета српског народа, националних мањина и етничких заједница са простора Србије, као и упознавање и размена са културама и традицијама других народа.
 
Члан 2.
Оснивач и организатор Фестивала је Центар за културу “Вељко Дугошевић” Кучево.
 
Члан 3.
Фестивал се одржава у Кучеву, једном годишње, и траје најмање три дана.
Фестивал има међународни карактер.
 
Члан 4.
Фестивал се састоји из такмичарских, информативних и специјалнихпрограма, а може имати и пратеће програме.
За време трајања Фестивала, једног од прва два дана, одржава се округли сто са унапред утврђеном и на сајту објављеном темом.
 
II Организација Фестивала
 
Члан 5.
Фестивал чине:
- Организациони одбор;
- Директор Фестивала;
- Уметнички директор Фестивала;
- Селектор Фестивала (ангажман траје целу годину пред фестивал);
- Селектор специјализованог програма ЕТНОМОБИЛ (ангажман траје месец дана пред фестивал).
Уз њих, Фестивал сваке године може именовати други жири (оцењивачку комисију).
Обавезе Уметничког директора, Селектора и чланова Жирија (такмичарских и специјализованог програма) дефинишу се детаљно Одлуком о именовању.
 
Члан 6.
За организацију и реализацију програма ФЕСТЕФ-а, као и именовања свих радних тела и појединачних задужења из члана 5. Овог Правилника, одговоран је директор Центра за културу Кучево.
 
 
III Услови учешћа
 
Члан 7.
Фестивал прави селекцију на два начина:
- отвореним позивом ауторима и продуценским кућама, који се објављује најкасније четири месеца пред одржавање Фестивала;
- селекторовим трагањем по фестивалским сајтовима и каталозима, филмским школама, студентским филмскимкамповима, радионицамаитд, те личним контактирањем аутора и продуцената, као и прегледањем већег броја филмова, током целе године;
 
Члан 8.
Право пријављивања филмова на Фестивал имају: ТВ куће, независни продуценти, друга правна лица регистрована за произвидњу филмова, институције културе, као и сами аутори.
Пријављивање на Фестивал је бесплатно. Фестивал не тражи од аутора и продуцената уписнину/котизацију за пријављене/одабране филмове, нити котизацију плаћа за приказане филмове.
Јавни позив, Правилник и формулар пријаве у електронској форми могу се преузети са сајта Фестивала (www.homoljskimotivikucevo.org), у периоду од отварања до затварања позива.
 
Члан 9.
Филмови се пријављују на триначина:
- Попуном и слањемобрасца путем електронске поште, уз доставу линка за преглед филма (Вимео, ЈуТјуб...);
- Путем електронске пријаве на веб сајту clikforfestivals.com;
или
- Слањем одштампане пријаве и филма на ДВД-носачу.
 
Фестивал препоручује, ради квалитета, да се не шаљу филмови у ДВД-Видео формату. Пожељни формати су: mp4, mp2, mpg, mov, avi.
 
Копије филмова не враћају се ауторима.
 
Члан 10.
Временско ограничење за филмове пријављене на Фестивал износи 30 минута, са толеранцијом од +5 минута.
На Фестивал се могу пријавити и филмови дужи од 30 минута, али у званичну конкуренцију може ући само 6 филмова који трају до 60 минута.
Само у изузетним случајевима селектор и организатори Фестивала у званичан програм могу уврстити и дугометражни филм.
 
Члан11.
За филмове који долазе са простора бивше Југославије препоручије се (није обавезно), да имају енглески титл или нах-сихронизацију.
Остали фимови су у обавези да имају енглески титл и да пошаљудијалог листу на енглеском језику.
 
Члан12.
Након обављене селекције, најкасније месец дана пред Фестивал, организатор обавештава пријављене такмичаре о резултатима селекције.
За одабране филмове, продуценти и аутори су дужни да, најкасније 15 дана пред Фестивал, доставе квалитетне пројекционе копије, или да обавесте организатора о томе да ли је копија за преглед довољно квалитетна и за фестивалску пројекцију у сали.
Без обзира на начин доставе филмова, пројекције на Фестивалу врше се са компјутера, а не са ДВД-плејера.
 
Члан13.
Пријављивањем филма, власник ауторских права филмадаје дозволу Фестивалу:
- да прикаже филм без новчане накнаде;
- да за потребе промоције Фестивала користи материјале из филма у трајању до 3 минута;
- да, уз фестивалску пројекцију,може приказивати цео филм и у некомерцијалне и едукативне сврхе, као и за потребе презентације Фестивала.
 
 
IV Такмичарски програми Фестивала
 
Члан14.
У такмичарскeпрограмeФестивала мoгу бити уврштени само телевизијски документарни филмови и записи са етнолошком или антрополошком тематиком, са елементима и научног и уметничког третмана.
Филмови морају бити произведени у периоду одтригодине пред фестивал.
Одлуком Организатора, изузетно, у селекцију могу бити уврштени и филмови старији од тригодине.
Избор филмова за такмичарске програме врши селектор Фестивала, кога именује директор Фестивала годину дана пред одржавање Фестивала.
Селектовани филмови не могу се повући из фестивалског програма.
 
Члан15.
Фестивал има четири такмичарска програма:
- Програм домаћих филмова у производњи телевизијских или филмских кућа, музеја и других институција или самосталних продукција;
- Програм домаћих аматерских филмова;
- Програм страних филмова у производњи телевизијских или филмских кућа, музеја и других институција или самосталних продукција;
- Програм страних аматерских филмова.
 
Члан16.
ФилмовеприказанеутакмичарскимпрограмимавреднујеЖириФестивала, састављенодетнолога/антропологаителевизијских/филмских стваралаца, теоретичараикритичара.
Жири има најмање три члана, а именује га директор Фестивала.
По правилу, један члан жирија је из неке од европских земаља, други из региона (екс-Ју), а трећи из Србије.
 
 
Остали програми ФЕСТЕФ-а
 
Члан17.
Филмови који нису уврштени у такмичарскепрограмемогу бити уврштени у информативни програм или одбијени (неуврштени ни у један програм).
 
Члан18.
Специјални програм Фестивала је ЕТНОМОБИЛ.
Програм ЕТНОМОБИЛ чине аматерски снимци, који тематиком и квалитетом снимка одговарају општим правилима Фестивала.
Ови снимци, максималног трајања до 5 минута, начињени мобилним телефоном или аматерским фото-апаратом, пријављују се као немонтирани материјали.
Од стране директора Фестивала, за Специјални програм ЕТНОМОБИЛ именује се Селектор и Жири од три члана.
Селектор ЕТНОМОБИЛ-а је истовремено и члан тог Жирија.
 
 
VI Награде Фестивала
 
Члан19.
Жири вреднује приказане филмове из такмичарских програма према уметничкој снази, ауторском печату, истинитом етнолошком извору–потки, трагу који оставља или ће оставити у времену садашњем и будућем.
 
Члан20.
За такмичарске програме Фестивал има укупно 9 награда: 7 у домаћој и 2 у међународној селекцији.
 
Члан 21.
Награде су:
 
1. За филмове домаће производње:
- “Златни пастир” за Најбољи филмфестивала;
- “Сребрни пастир” заНајбољи етнолошки запис;
- “Сребрни пастир” заНајбољу режију;
- “Сребрни пастир” заНајбољи сценарио;
- “Сребрни пастир” заНајбољу монтажу;
- “Сребрни пастир” заНајбољу камеру;
- “Сребрни пастир” заНајбољи аматерски филм.
 
2. За филмове стране производње:
- „Златни пастир“ и повеља „CedricDallier“, за Најбољи етнолошки филм стране производње
-  „Сребни пастир“ за изузетан рад у некој делатности унутар производње етнолошког филма (у проглашењу-одлуци специфицирати: за режију, за истраживачки рад етнолога, за аматерски етнолошки филм, итд...)
 
Члан 22.
Жири и Организатор Фестивала могу евентуално да доделе и по једно специјалано признање(SpecialMention) у обе селекције (домаћој и међународној), уколико неки рад треба издвојити мимо предвиђених категорија, или има потребе да се истакне посебан допринос појединца или продукцијске куће.
 
Члан 23.
Гран при “Златни пастир” чине:
- Позлаћена фигурина пастира, рад сликара Драгана Кецмана из Кучева, на чијем постољу пише: “Гран при ФЕСТЕФ, година у којој је додељен, Кучево”;
- Диплома са именом аутора и називом филма, и
- Новчана награда (чију вредност сваке године утврђује Одбор Фестивала).
 
Члан 24.
Награду “Сребрни пастир” чине:
- Посребрена фигурина пастира, рад сликара Драгана Кецмана из Кучева, на чијем постољу пише: “ФЕСТЕФ, година у којој је додељен, Кучево”;
- Диплома са именом аутора и називом филма, и
- Новчана награда (чију вредност сваке године утврђује Одбор Фестивала).
 
Члан 25.
Жири саопштава своју одлуку последњег дана Фестивала на конференцији за медије, по правилу тачно у подне, а исте вечери, на пригодној завршној свечаности, уручују се награде и дипломе и приказује избор из награђених филмова.
 
Члан 26.
У години јубилеја, или посебним поводом, Организатор додељује “Награду за животно дело” – појединцу, заслужном аутору или сараднику.
 
Члан 27.
Најбољи филмови из ЕТНОМОБИЛ програма награђују се посебним наградама:
- Специјално признање
- Робна награда по одлуци Организатора.
 
VII Гости Фестивала
 
Члан 28.
Организатор сноси трошкове боравка за два дана (ноћење са доручком) за по једног члана ауторске екипе сваког филма који је ушао у такмичарки програм.
 
Члан 29.
Уметничком директору Фестивала, Селектору и члановима Жирија такмичарских програма,за рад припада новчана надокнада у висини коју одреди Организациони одбор Фестивала.
Новчана надокнада се може одредити и за рад селектора и чланове Жирија специјалног програма.
 
Члан 30.
За чланове Жирија, Селектора иУметничког директора, током боравка у Кучеву (у припреми, као и током самог оджавања Фестивала), Организатор Фестивала сноси и путне и хотелске трошкове.
 
Члан31.
Организатор Фестивала сноси трошкове хотелског смештаја за друге госте Фестивала (почасни гости, представници других фестивала, итд...).
 
Члан 32.
Сви аутори који присуствују Фестивалу требало бида учествују у раду округлог стола и стручним разговорима који се организују током Фестивала, као и на завршној свечаности.
 
VIII Завршне одредбе
 
Члан 33.
Правилник Фестивала телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ, доноси Управни одбор Центра за културу Кучево, на предлог директора Установе.
Правилник Фестивала ступа на снагу даном доношења, када се и објављује на огласној табли Центра за културу Кучево.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи правилник Фестивала, деловодни број 3, од 26.01.2011. године.

Додатне информације