JAVNA NABAVKA 5/18

Ugostiteljske usluge - Svečani ručak za goste Smotre narodnog stvaralaštva "Homoljski motivi 2018"

Poziv za podnošenje ponuda:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1880880&idp=1880861&vz=2

Konkursna dokumentacija:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1880890&idp=1880861&vz=2

Odluka o dodeli ugovora:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1889516&idp=1880861&vz=2
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: