JAVNA NABAVKA 13/19

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 13/19 - Usluge - Usluge izvođenja koncerta muzičkog sastava "Ljuba i Marina Stanković", za potrebe 14. Festivala "Ttruba Miroslava Matušića"

Obaveštenje o pokretanju postupka: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2389623&idp=2389615&vz=2  

Konkursna dokumentacija: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2389630&idp=2389615&vz=2

Odluka o dodeli ugovora: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2393720&idp=2389615&vz=2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2417622&idp=2389615&vz=2