ŽIRI 27. FESTEF-a

Direktor 27. Festivala televizijskog etnološkog filma FESTEF 2018, na osnovu Pravilnika Festivala televizijskog etnološkog filma, dana 15.08.2018. godine, donela je 
 
O D L U K U
O imenovanju članova Žirija 27. FESTEF-a
 
Član 1.
Za članove Žirija 27. Festivala televizijskog etnološkog filma – FESTEF 2018, koji se u Kučevu održava u dane od 7. do 9. septembra 2018. godine, imenuju se:
- Elizabeta Koneska, etnolog, kustos u Nacionalnom muzeju Makedonije,
- Dragomir Zupanc, reditelj i
- Dr Slobodan Naumović, etnolog.
 
Član 2.
Članovi Žirija su dužni da pregledaju sve filmove i prisustvuju programima Festivala.
 
Član 3.
Odluku o nagradama članovi Žirija 27. FESTEF-a  donose nezavisno, po sopstevoj savesti i stručnom znanju.
Odluka se sačinjava u pismenom obliku i to najmanje u 5 primeraka, a saopštava se na Okruglom stolu FESTEF-a.
 
Član 4.
Za svoje angažovanje članovima Ocenjivačke komisije Festivala pripada odgovarajuća novčana nadoknada.
Članovima ocenjivačke komisije obezbeđeni su putni troškovi, a za vreme trajanja Festivala i smeštaj i ishrana u Kučevu.
 
 
Za Organizatora FESTEF-a
Direktor
Jasmina Blagojević

Dodatne informacije